JOSAM i-track

Nový, revoluční systém pro měření geometrie užitkových vozidel a autobusů JOSAM i-track.

Jedná se o poslední model nejrozšířenějších systémů pro měření geometrie (v ČR dodáno více než 170 přístrojů) a zároveň se jedná o nejrychlejší přístroj na světě, samozřejmě při zachování vysoké přesnosti měření a jednoduchosti obsluhy. Rychlost a přesnost při použití systému JOSAM i-track znamená úsporu pracovních hodin. Z toho vyplývá, že váš podnik bude v oblasti měření a seřizování geometrie řízení a náprav efektivnější, konkurenceschopnější, a tím pádem také ziskovější!

Největší rozdíl oproti předcházejícímu systému spočívá v tom, že měřicí stupnice pro zařízení JOSAM i-track se připevňují na stěny nebo na podlahu pracoviště. Jediné, co se připevňuje na vozidlo, jsou kolové držáky a měřicí hlavy. To znamená, že vozidla, jejichž měření bylo dřív velmi obtížné kvůli nedostatku vhodných upevňovacích míst, mohou být nyní měřena zcela bez problémů. Takovými vozidly byly například autobusy, minibusy a malá užitková vozidla. Nyní lze tato vozidla měřit rychle, jednoduše a přesně. Rovněž na pracovišti bez montážní jámy bylo dříve obtížné připevnit měřící stupnice na autobusy a minibusy. Tento problém při používání systému JOSAM i-track úplně odpadá. Pokud právě neprovádíme měření geometrie, můžeme samozřejmě toto pracoviště použít i pro jiné druhy prací.

Měření je jednoduché a rychlé:

1)     V softwaru zvolte typ vozidla a velikost pneumatiky.

2)     Připevněte kolové držáky na všechna kola.

3)     Začněte od zadní nápravy vozidla a proveďte měření.

4)     Přemístěte měřicí hlavy na další nápravu a proveďte

měření. Postupně opakujte měření u všech náprav.

5)     Popojeďte s vozidlem tak, aby se kola otočila o 180°.

Software oznámí koncovou polohu zastavení.

6)     Opakujte měření na všech kolech jednotlivých náprav.

Proveďte seřízení nebo vytiskněte protokol měření.

Po druhém změření zadní nápravy je celá procedura hotová. Jednomu vyškolenému pracovníkovi vše trvá asi 5 minut. Při dvou pracovnících je doba měření poloviční.


Nové měřící hlavy:
Od roku 2017 jsou inovovány měřící hlavy. Hlavními výhodami jsou:

  • lepší ergonomie, měřící hlavy jsou o 70% menší a lehčí
  • jednodušší měření odklonu kola
  • jednodušší měření maximálního rejdu kola
  • lepší ochrana rotačního laseru

Video:

 

 

Reference produktu

Vyžádejte si další informace o produktu.