JOSAM i-track

Nový, revoluční systém pro měření geometrie užitkových vozidel a autobusů JOSAM i-track.

Jedná se o poslední model nejrozšířenějších systémů pro měření geometrie (v ČR dodáno více než 170 přístrojů) a zároveň se jedná o nejrychlejší přístroj na světě, samozřejmě při zachování vysoké přesnosti měření a jednoduchosti obsluhy. Rychlost a přesnost při použití systému JOSAM i-track znamená úsporu pracovních hodin. Z toho vyplývá, že váš podnik bude v oblasti měření a seřizování geometrie řízení a náprav efektivnější, konkurenceschopnější, a tím pádem také ziskovější!

Největší rozdíl oproti předcházejícímu systému spočívá v tom, že měřicí stupnice pro zařízení JOSAM i-track se připevňují na stěny nebo na podlahu pracoviště. Jediné, co se připevňuje na vozidlo, jsou kolové držáky a měřicí hlavy. To znamená, že vozidla, jejichž měření bylo dřív velmi obtížné kvůli nedostatku vhodných upevňovacích míst, mohou být nyní měřena zcela bez problémů. Takovými vozidly byly například autobusy, minibusy a malá užitková vozidla. Nyní lze tato vozidla měřit rychle, jednoduše a přesně. Rovněž na pracovišti bez montážní jámy bylo dříve obtížné připevnit měřící stupnice na autobusy a minibusy. Tento problém při používání systému JOSAM i-track úplně odpadá. Pokud právě neprovádíme měření geometrie, můžeme samozřejmě toto pracoviště použít i pro jiné druhy prací.

Vyžádejte si další informace o produktu.