JOSAM cam-aligner

Měření geometrie řízení a náprav užitkových vozidel pomocí kamerové technologie.

Tento kompaktní měřicí systém umožňuje servisům užitkových vozidel a pneuservisům nabídnout rychlé a přesné měření geometrie řízení a náprav.

Parametry geometrie jako
• sbíhavost, poloha převodky, odklon kola, posunutí,rovnoběžnost
a přesazení nápravy
• záklon, příklon, diferenční a maximální úhel rejdu
měříme pomocí patentované kamerové technologie s využitím referenční roviny podélné osy rámu. Díky jedinečné měřicí metodě popojetím vozidla o půl otáčky kola získáme rychle hodnoty sbíhavosti a odklonu. Není nutno zvedat nápravy za účelem kompenzace házivosti ráfku. Alternativně můžeme systém aplikovat se standardní kompenzací házivosti ráfku.

Bezdrátová technologie je využívána pro přenos dat mezi měřicími jednotkami a počítačem. Program vede intuitivně uživatele celým procesem a v jeho závěru vygeneruje protokol naměřených hodnot před a po seřízení geometrie.

Reference produktu

 

Vyžádejte si další informace o produktu.