Dodání válcových zkušeben brzd MBT 2250 Eurosystem STK - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

10. 11. 2017 - V listopadu jsme pro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra dodali 2 válcovoé zkušebny brzd MBT 2250 Eurosystem STK.